قالیشویی شهرزیبا

قالیشویی شهرزیبا بابیش از۳۰سال سابقه درخشان درحوزه شستشوی انواع فرش ماشینی٫دستباف(کاشان٫اردکان٫مشهد٫کرمان.....)فرشهای ابریشم(نایین٫هریس.طبس....)بدون شک یکی ازقدیمی ترین ومعتبرترین قالیشویی های غرب تهران وعضورسمی اتحادیه تهران می باشد. باتوجه به تنوع فرشهای ماشینی(فانتزی٫گبه٫ابریشم مصنوعی٫ترک٫بلژیکی) درسالهای اخیراین قالیشویی دستگاههایی پیشرفته ومجهز را به سیستم شستشوی خود واردنمودکه هیچ آسیبی به فرشهای مشتریان واردنکند. کلیه کارشستشو اعم ازخاک گیری٫شستشو٫آبکشی وضدعفونی٫اتوولول بادستگاههای تمام اتوماتیک انجام میشود. تمام فرشها ماشینی .دستباف.موکت.روفرشیوپتو باآب کر وتمیزآبکشی شده ازلحاظ نجس بودن کامل پاک میشود. بکارگیری افرادمتخصص درشستشوی فرشهای نفیس دستباف واعلا.واستفاده ازشوینده های عالی بدون موادشیمیایی باعث شده فرشهای دستباف بارنگ ثابت وبدون رنگ دادگی وآسیب به شماتحویل داده شود. دراین قالیشویی تهران شماازخدمات رفوکاری که شامل پارگی فرش٫پوسیدگی٫رنگبرداری فرش٫رفع سوختگی٫ترمیم ریشه وشیرازه.تعویض ریشه وشیرازه ماشینی ودستباف٫میتوانید استفاده کنید. درکنارخدمات قالیشویی میتوانیدازشستشوی مبلمان وناهارخوری٫موکت٫خوشخواب٫وفرش درمنزل نیزاستفاده نمایید.این شرکت بادستگاههای مجهزوافرادمتخصص درامرشستشوی مبلمان درکمترین زمان وبدون ریزش آب جابجایی مبلمان شماراشسته وتحویل میدهند. سرویس دهی منظم...تحویل فرش باکاور...بدون تعطیلی ...سراسرتهران رضایت مشتری هدف اصلی این قالیشویی میباشد٫ومشتری مداری سرلوحه کارشرکت است که تعدادبالای مشترکین که خودمعرف این قالیشویی به سایرین میباشند٫گواه این ادعاست. امیدواریم باشما ودرکنارشما وبااستفاده ازنظرات وپیشنهادات وانتقادات شماعزیزان بهترین خدمات رابه شماهمشهریان عزیز ارایه نماییم. منتظرتماس شما هستیم.
قالیشویی شهران

قالیشویی شهران

قالیشویی تهران

قالیشویی شهرزیبا

قالیشویی غرب تهران